VALORS KILLING WEEKEND

CADA DECISIÓ QUE PRENEM COM A EMPRESA ESTÀ BASADA EN UNA SÈRIE DE VALORS QUEEN CONJUNTFORMEN L'ADNKILLINGWEEKEND

CONSCIENT
Investigar, analitzar, debatre i formar-nos críticament són els propòsits deKillingWeekend. Mitjançant aquestes pautes arribarem a ser una marca més responsable i sostenible. Creant una comunitat més conscient aconseguirem obrir noves portes a formes alternatives de viure.
COL·LABORATIVA
Evolucionar com a marca i com a persona a través de col·laboracions amb altres marques, dissenyadores o firmes. Únicament sortint de l'àrea de seguretat, experimentar i dialogar amb altres maneres d'entendre i viure el disseny ens aportarà nous coneixements.
MULTIDISCIPLINÀRIA
La nostra passió és crear un univers interdisciplinari en el qual puguem jugar amb els diferents camps del disseny: moda, gràfic, industrial, digital i poder aportar la nostra visió particular a través d'objectes, obres o instal·lacions.
DISRUPTIVA
Trencar les normes establertes fins ara mitjançant el disseny. Evolucionar cap a nous hàbits i valors socials, econòmics i mediambientals.
INDEPENDENT
Som una marca de disseny independent, amb ple control creatiu. Això ens permet evolucionar sense límits amb l'única meta d'evolucionar i trencar esquemes.
EDICIONS LIMITADES
No creiem en la sobreproducció. Apostem per una producció conscient i limitada a la demanda de la nostra comunitat.
DISSENY LOCAL
Creiem que un producte o disseny ha de parlar d'on prové. Un dels objectius de la marca és potenciar i donar a conèixer la creativitat del nostre territori.
PROJECTE SOCIAL
KillingWeekendno pretén ser únicament una empresa que treballa per al benefici propi. Creiem que les entitats privades han de repercutir positivament en el bé comú de la societat que l'envolta. Per aquest motiu ens esforcem per a mantenir un vincle estret amb la nostra ciutat, Manresa, estant vinculats en diverses organitzacions.
ANIMAL FRIENDLY
Pensem que el maltractament o sacrifici animal no ha de formar part de la nostra societat, d'aquí ve que no utilitzem materials provinents d'animals.